DIDIVE ja FLEN – mitä sanojen takana?

kategoria: Julkaisut
#

SeAMKin julkaisusarjassa B, Raportteja ja selvityksiä on ilmestynyt kaksi uutta julkaisua:

Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi (DIDIVE) -hanke etsi vuosina 2017-2019 ratkaisuja maaseutuyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen. Nyt ilmestynyt verkkojulkaisu on ESR-rahoitteisen DIDIVE-hankkeen tuotos, jossa on kuvattu dialogin, digitalisaation ja vertaistuen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan tukena.

Raportissa tarkastellaan Food Learning Export Network -ruokaketjun koulutusvientiverkoston (FLEN) kansainvälisen koulutusviennin suunnitelmia, toteutusta ja toimintaa. Raportti perustuu Business Model Canvas -malliin, jota käytetään liiketoiminnan kehittämisessä. Mallissa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaan kokonaisuutena, kuten verkoston antamaa arvolupausta, avainaktiviteetteja ja -resursseja, partnereita, asiakassuhteita, myynti- ja jakelukanavia sekä asiakkaita.