Maitotilayrityksen kokonaisvaltainen johtaminen | SeAMK kirjasto

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja - Julkaisupari maitotilayrittäjille

kategoria: Julkaisut
#

Maitotilayrittäjä hyötyy kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Kokonaisvaltaisella johtamisella maitotilayrityksen toiminnalle saadaan selkeä suunta, jolloin tavoitteita toteutetaan määrätietoisesti.

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja siihen liittyvä työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan. Käsi- ja työkirja muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen johtamistavan rungon ja suunnittelukehikon. Niiden avulla maitotilayrittäjä voi laatia yritykselleen strategian ja suunnitella, miten lyhyen aikavälin päätökset saadaan käytännössä tukemaan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen.

Käsikirja on laadittu maatalouden yritystalouden näkökulmasta. Työkirjan kysymyksiin vastaamalla maitotilayrittäjä rakentaa perustan kokonaisvaltaiselle johtamiselle.

Matti Ryhänen & Margit Närvä (toim.) Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 161

Matti Ryhänen, Margit Närvä, Timo Sipiläinen & Jyrki Rajakorpi    Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja   Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaaleja 13