Biokaasureaktorin rakentaminen opetuskäyttöön | SeAMK kirjasto

Biokaasureaktorin rakentaminen opetuskäyttöön - oppikirja biokaasuntuotannosta kiertotalouden opetukseen

kategoria: Julkaisut
#

Erilaisista biomassoista, kuten biojätteistä ja lietelannoista, voidaan tuottaa mädättämällä biokaasua ja käyttää mädätejäännös kierrätyslannoitteena. Maailmalla yleisiä, pienen kokoluokan, biokaasureaktoreita voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Esimerkiksi Aasiassa on miljoonia pienen kokoluokan biokaasureaktoreita, jotka toimivat yksinkertaisella tekniikalla, ja niillä on trooppisilla alueilla suuri merkitys kestävässä energia- ja ruokahuollossa. Pienillä biokaasureaktoreilla voidaan demonstroida uusiutuvan energian tuotantoa sekä skaalata teollisia prosesseja.

Kirjassa on ohjeet siitä, kuinka rakennetaan pieni biokaasureaktori opiskelijaryhmän kanssa. Aiheeseen liittyviä oppaita on tehty aiemminkin, mutta suomenkielinen opetusmateriaali aiheesta on puuttunut. Kirja syntyi alun perin tarpeesta tehdä opetusmateriaalia Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedulle.  Kirja viimeisteltiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa (OKM). Oppimateriaalia voi käyttää erityisesti ammatti- ja korkeakouluasteella opetuksen tukena. Teksti on suomeksi, mutta ohjeistus rakennusvaiheista sekä liitteenä olevan linkin takana löytyvä PowerPoint-esitysmateriaali englanniksi. Englanninkieliset dokumentit palvelevat koulutusvientiä, kansainvälisiä lukijoita ja vaihto-opiskelijoita.

Kari Laasasenaho: Biokaasureaktorin rakentaminen opetuskäyttöön: Esimerkki tekemällä oppimisen hyödyntämisestä kiertotalouden opetuksessa – A home-scale biogas reactor for circular economy education: A handbook for low-tech biogas technology applications.

Oppikirja on julkaistu Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa C. Oppimateriaaleja (11). Materiaalien käyttö opetuksessa on vapaata tekijänoikeudet huomioiden. Opetusmateriaalin parannusehdotuksia voi laittaa kirjoittajalle etunimi.sukunimi(at)seamk.fi