Verkossa julkaistua


Väitöskirjoja, yliopistosarjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu - ePubl elektroninen julkaisuportaali
Aalto-yliopisto Tekniikan korkeakoulujen julkaisut
Helsingin yliopiston opinnäytteet
Itä-Suomen yliopisto - UEF Publications
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston opinnäytteet
Oulun yliopisto tutkii
Tampub - Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston väitöskirjat
Tampereen yliopioston pro gradu -tutkielmat ja lisensiaatintyöt
Turun yliopisto
Vaasan yliopiston julkaisusarjat

DiVA-portal - pohjoismaisia väitöskirjoja, opinnäytteitä, tutkimusjulkaisuja
DART -Europe E-theses portal - eurooppalaisia väitöskirjoja sähköisenä
OATD - Open Access Theses and Dissertations - opinnäytetöitä ja väitöskirjoja ympäri maailmaa


Ammattikorkeakoulujen julkaisuja ja opinnäytetöitä

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa
Diak opinnäytetyötietokanta - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Elmeri -  Stadian opinnäytetyöt 2006-2008
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Tampereen ammattikorkeakoulu (TATU)
Turun ammattikorkeakoulu - Loki Turun ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta


Tutkimuslaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden julkaisuja


Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
ETLA
Kansanterveyslaitos
Kuluttajatutkimuskeskus
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
METLA
Pellervon taloustutkimus
Sitra
Stakes
Tekes
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
Työtehoseura
VTT

Julkisen hallinnon julkaisuja

Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöhallinto
Tutustu

 Theseus- ammattikorkeakoululujen verkkokirjasto
Digital Book Index - noin 94 000 nimekettä tieteellistä- ja kaunokirjallisuutta

eScholarship - California Digital Libraryn ylläpitämä yli 2 000 nimekkeen kirjakokoelma eri tieteenaloilta (osa vapaasti luettavissa)

The National Academic Press - yli 3 000 sähköistä kirjaa  eri tieteenaloilta


World Public Library eBook Collection - yli 500 000 sähköistä kirjaa (vain osa  vapaasti luettavissa).


Tutkijoiden omassa yhteisöpalvelussa 
ResearchGatessa on mukana eri tieteenalojen tutkijoita ympäri maailmaa
 

ResearchGate.jpg