Julkaisun käsikirjoituksen arviointi
Tekijä(t):

Julkaisun nimi:


Esitetty Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan:


Lausunnonantajan nimi:


Lausunnonantajan virka tai toimi ja oppiarvo:

 
Lausunnonantajan sähköpostiosoite:
 

Lausunnonantajan sidos tai yhteys arvioitavaan käsikirjoitukseen ja sen tekijöihin:


Aiheen merkittävyys ja kiinnostavuus: ammatillisesti, tieteellisesti tai käytännön työelämän kehittämisen kannalta? Mihin tiedontarpeeseen julkaisu vastaa? Tuoko julkaisu uutta tietoa?


Asiasisältö: julkaisun tietoperusta ja käytetyt lähteet, tieteellinen luotettavuus (teoria, menetelmät, eettisyys) tai ammatillinen asiantuntemus, asiavirheet ja epätarkkuudet


Kieliasu: julkaisun rakenne, luettavuus ja tyyli, oikeakielisyys, lähteet ja niiden merkitseminen, kuvitus ja taulukot


Mihin muuhun kiinnitit huomioita?


Ehdotan, että käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi
Ehdotan seuraavia muutoksia käsikirjoitukseen:


Perustelut sille, ettei käsikirjoitusta hyväksytä julkaistavaksi: