C. Oppimateriaaleja

 

 

 

C 10

Ilpo Kempas & João Veloso

Espanjan kautta portugaliin: Kontrastiivinen katsaus iberoromaaniseen lähisukukieleen opiskelun tueksi. 2016 

Kirja tarjoaa espanjaa jo osaavalle suomenkieliselle oikoreitin portugalin kieleen. Tarkasteluun nostetaan ne asiat, joissa nämä kaksi lähisukukieltä eroavat toisistaan. Näin hyödynnetään lukijan aiemmin hankkimaa espanjan osaamista tilanteessa, jossa espanjan opiskelu on maassamme jatkuvassa kasvussa mutta portugalin kurssit ovat harvinaisia. Kirja on hyödyttää kuitenkin myös henkilöä, joka ei ole aiemmin opiskellut espanjaa.

ISBN 978-952-7109-43-4 (avaa PDF)

 

 

 

C 9

Hilkka Niemelä

Ohjelmoinnin perusrakenteet. 2015

978-952-7109-21-2 (avaa PDF)

Julkaisussa esitellään ohjelmoinnin perusrakenteet: muuttujien käsittely, kontrollirakenteet, metodit, taulukot sekä merkkien ja merkkijonojen käsittely. Ohjelmoinnin perusrakenteet noudattavat samaa logiikkaa ohjelmointikielestä riippumatta. Ohjelmointikielenä esimerkeissä käytetään C#-kieltä.

 

 

 

C 8

Douglas D. Piirto

Leadership : A lifetime quest for excellence. 2014

ISBN 978-952-5863-93-2 (avaa PDF)

ISBN 978-952-5863-96-3

This paper is written to assist aspiring leaders and managers discover and develop their leadership and management abilities.

   

C 7

Jyrki Rajakorpi, Erkki Laitila & Mari Viljanmaa

Esimerkkejä maatalousyritysten yhteistyöstä: näkökulmia maitotilojen verkostoihin. 2014

ISBN 978-952-5863-91-8 (avaa PDF)

Kovenevassa kilpailussa menestyminen ja tuottavuuden parantaminen vaatii maitotiloilta hyvää liiketoimintaosaamista. Resurssien riittävyyden ja toiminnan tehokkuuden takaamiseksi tilojen on verkostoiduttava ja tehtävä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Julkaisu tarjoaa käytännönläheisiä esimerkkejä, joista on apua, kun yhteistyötä lähdetään suunnittelemaan. Esimerkit sopivat myös muiden maatalousyrittäjien käyttöön.

 

C 6

Risto Lauhanen,  Jukka Ahokas, Jussi Esala, Tuomas Hakonen, Heikki Sippola, Juha Viirimäki, Esa Koskiniemi, Jussi Laurila & Ismo Makkonen

Metsätoimihenkilön energialaskuoppi. 2014

ISBN 978-952-5863-76-5 (avaa PDF)

Oppikirja sisältää ammatillisa, käytännönläheisiä laskutehtäviä metsäenegian hankinnan ja käytön aloilta. Metsätoimihenkilön energialaskuoppi soveltuu metsäalan toimihenkilöille, alan opiskelijoille sekä myös metsänomistajille. Sähköisen oppikirjan laskurit löytyvät osoitteesta http://www.seamk.fi/energialaskuoppi  

 

 

C 5
Ilpo Kempas
Ranskan kielen prepositio-opas : Tavallisimmat tapaukset,  joissa adjektiivi tai verbi edellyttää tietyn preposition käyttöä tai esiintyy ilman prepositiota. 2011.
ISBN 978-952-5863-26-0 (avaa PDF)
Opas on tarkoitettu käytännön avuksi ranskan kielen opiskeluun. Se sisältämät tapaukset ja esimerkit edustavat tämän päivän nykykieltä.


C 4
Ilpo Kempas & Angela Bartens
Johdatus portugalin kielen ääntämiseen: Portugali ja Brasilia. 2011
ISBN 978-952-5863-17-8
Hinta: 20 EUR
Portugalin kieltä puhuu äidinkielenään maailmassa noin 200 miljoonaa ihmistä ja se on kahdeksan valtion virallinen kieli. Suomen kansainvälisten yhteyksien ja elinkeinoelämän kannalta merkittävimmät näistä ovat EU-maa Portugali sekä Etelä-Amerikan Brasilia. Tämän ääntämisoppaan tarkoituksena on edistää portugalin kielen opiskelua auttamalla opiskelijaa erään suurimman oppimishaasteen kohtaamisessa, eli ääntämisen oppimisessa.


C 3
Kuni Mirva, Männistö Petteri, Välimaa Markus
Leikkauspelot ja niiden hoitaminen. 2002.
Hinta: 5 EUR 

C 2
Knuuttila Lea
Mihin työnohjausta tarvitaan? - oppimateriaalia sosiaalialan opiskelijoiden työnohjauskurssille. 2001.
Hinta: 5 EUR

C 1
Mäkeläinen Ville-Pekka
Basics of business to business marketing. 1999.
Hinta: 5 EUR